आजीव सदस्य प्रमाणपत्रआजीव सदस्य
प्रमाणपत्र

ज्या आजीव सदस्यांना आपण आजीव सदस्य असल्याचे प्रमाणपत्र पाहिजे असेल त्यांनी डाऊनलोड करून किंवा स्क्रीन शॉट काढून प्रिंट काढावी. काही दुरुस्ती असल्यास डॉ. आर.बी.भांडवलकर (अध्यक्ष, मराठी अर्थशास्त्र परिषद 9423134686 )/ डॉ. मारोती तेगमपुरे (कार्यवाह-खजिनदार, मराठी अर्थशास्त्र परिषद 9423993137) यांचे मोबाईल क्रमांकावर संपर्क/ मॅसेज करावा.

अ.क्र. प्रमाणपत्र डाउनलोड करा
प्रमाणपत्र १ ते १९९ pdf logo
प्रमाणपत्र २०० ते २९९ pdf logo
प्रमाणपत्र ३०० ते ३९९ pdf logo
प्रमाणपत्र ४०० ते ४९९ pdf logo
प्रमाणपत्र ५०० ते ५९९ pdf logo
प्रमाणपत्र ६०० ते ६९९ pdf logo
प्रमाणपत्र ७०० ते ७९९ pdf logo
प्रमाणपत्र ८०० ते ८९९ pdf logo
प्रमाणपत्र ९०० ते ९९९ pdf logo
१० प्रमाणपत्र १००० ते १०९९ pdf logo
११ प्रमाणपत्र ११०० ते ११९९ pdf logo
१२ प्रमाणपत्र १२०० ते १२९९ pdf logo
१३ प्रमाणपत्र १३०० ते १३९९ pdf logo
१४ प्रमाणपत्र १४०० ते १५८२ pdf logo
१५ प्रमाणपत्र १५८३ ते १६८२ pdf logo
१६ प्रमाणपत्र १६८३ ते १७८४ pdf logo
१७ प्रमाणपत्र १७८५ ते १८८७ pdf logo

X